Ulrika Thune - textilkonstnär

 

I mina arbeten utgår jag ofta från tankar som berör situationer mitt liv och det jag ser och upplever runt omkring mig. Utifrån det bygger jag upp världar med saker och bilder jag tror människor kan känna sig nära och identifiera sig med. När jag visar min konst är det viktigt, att betraktarna kan hitta tankar och delar i mina verk som väcker till samtal och nya frågeställningar. Utan samtalet faller det.                      
Den teknik jag oftast använder mig är en färgnings- och vävteknik som kallas IKAT. Själva ordet ikat (med betoning på i:et) betyder ungefär ”spara”. Ikaten är en flera tusenårig hantverkstradition som har sin början i Asien. Jag har utvecklat min variant av denna teknik, där jag målar bilden på varp- och inslagstrådar, innan jag sätter upp väven i vävstolen och väver bilden i enklaste tuskaft.  Alla de textila teknikerna är stommen i mitt arbete där jag jobbar med bild, skulptur och installation.